LB_GETTOPINDEX

Et program sender en LB_GETTOPINDEX-melding til å hente indeksen for det første synlige elementet i en liste. Elementet med indeksen 0 er først på toppen av listen, men hvis listen boksen innholdet har blitt bladd et annet element kan være øverst.

LB_GETTOPINDEX wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er indeksen for det første synlige elementet i listeboksen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SETTOPINDEX

Index