LB_SETLOCALE

Et program sender en LB_SETLOCALE-melding til å angi gjeldende nasjonale innstillinger for listen. Du kan bruke de nasjonale innstillingene for å bestemme riktig sorteringsrekkefølgen av teksten som vises (for lister med stilen LBS_SORT) og tekst som er lagt ved meldingen LB_ADDSTRING.

LB_SETLOCALE wParam = (WPARAM) wLocaleID;  / / locale identifier lParam = 0;           / / brukt; må være null 

 

Parametere

wLocaleID
Verdien av wParam. Angir Regionsidentifikatoren som listen skal bruke for sortering når du legger til tekst.

Returverdier

Returverdien er tidligere identifikatoren for nasjonale innstillinger. Hvis wLocaleID -parameteren angir en nasjonal innstilling som ikke er installert på systemet, returverdien er LB_ERR og gjeldende nasjonale innstillinger liste-boksen er ikke endret.

Merknader

Bruke makroen MAKELCID til å lage en identifikator for nasjonale innstillinger.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 2.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_ADDSTRING, LB_GETLOCALE, MAKELCID

Index