WM_KILLFOCUS

WM_KILLFOCUS-meldingen blir sendt til et vindu umiddelbart før den mister fokus på tastaturet.

WM_KILLFOCUS hwndGetFocus = (HWND) wParam; / / håndtere til vinduet som mottar fokus 

 

Parametere

hwndGetFocus
Verdien av wParam. Håndtere til vinduet som mottar fokus på tastaturet (kan være NULL).

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Merknader

Hvis et program viser et cirkumflekstegn, skulle cirkumflekstegnet bli ødelagt på dette punktet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input meldinger, SetFocus, WM_SETFOCUS

Index