WM_SYSDEADCHAR

WM_SYSDEADCHAR-meldingen blir sendt til vinduet med fokus på tastaturet når en WM_SYSKEYDOWN-melding er oversatt av TranslateMessage -funksjonen. WM_SYSDEADCHAR angir tegnkoden til et system som er døde nøkkel – det vil si en død tast er trykket mens du holder nede alt-tasten.

WM_SYSDEADCHAR chCharCode = wParam (TCHAR);    / / n+Ñr koden lKeyData = lParam;              / / for data 

 

Parametere

chCharCode
Verdien av wParam. Angir koden for tegnet som er generert av systemet døde viktige – det vil si en død tast er trykket mens du holder nede alt-tasten.
lKeyData
Verdien av lParam. Angir tall for antall kjøringer, skanning kode, utvidet-nøkkel flagg, kontekst-kode, tidligere taststatusen flagg og overgang-state flagg, som vist i tabellen nedenfor.
Verdi Beskrivelse
0–15 Angir gjentakelsestellingen for gjeldende melding. Verdien er antall ganger tastetrykket er auto-gjentas som et resultat av brukeren å holde nede. Hvis tastetrykket er holdt lenge nok, er det flere meldinger som blir sendt. Gjentakelsestellingen er imidlertid ikke Kumulativ.
16–23 Angir koden for skanning. Verdien er avhengig av den opprinnelige utstyrsfabrikanten (OEM).
24 Angir om nøkkelen er en utvidet nøkkel, for eksempel høyre alt- og ctrl-taster som vises på en forbedret 101 - eller 102-tasters tastatur. Verdien er 1, hvis det er en utvidet nøkkel; Ellers er det 0.
25–28 Reservert; ikke bruk.
29 Angir koden kontekst. Verdien er 1 Hvis alt-tasten holdes nede mens tasten trykkes; Ellers er verdien 0.
30 Angir forrige viktige tilstand. Verdien er 1 Hvis nøkkelen er ned før meldingen sendes, eller det er 0 Hvis nøkkelen er opp.
31 Angir overgangen tilstand. Verdien er 1 Hvis nøkkelen utgis, eller det er 0 hvis tasten trykkes.

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Merknader

Forbedret 101 - og 102-tasters tastatur er utvidet tastene CTRL + og ctrl-tastene på den viktigste delen av tastaturet; moduler, del, Hjem, end, PGUP, PgDn og piltastene i klynger til venstre for det numeriske tastaturet; og divisjon (/) og angi tastene på det numeriske tastaturet. Andre tastaturer kan støtte utvidet-nøkkel-biters i parameteren lKeyData.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input meldinger, TranslateMessage, WM_DEADCHAR, WM_SYSKEYDOWN

Index