FårFokus

Funksjonen FårFokus henter håndtaket til vinduet som har tastaturfokus, hvis vinduet er knyttet til kallende trådens meldingskøen.

HWND GetFocus(VOID)

 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er referansen til vinduet med fokus på tastaturet. Hvis meldingskøen kallende tråden ikke har en tilknyttet vindu med fokus på tastaturet, er returverdien NULL.

Merknader

Selv om FårFokus returnerer NULL, kan en annen tråd køen være knyttet til et vindu som har fokus på tastaturet.

Du kan bruke GetForegroundWindow -funksjonen til å hente håndtaket til vinduet som brukeren arbeider for tiden. Du kan knytte din tråden meldingskøen med windows eies av en annen tråd ved hjelp av funksjonen AttachThreadInput.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input funksjoner, AttachThreadInput, GetForegroundWindow, SetFocus, WM_KILLFOCUS, WM_SETFOCUS

Index