Virtual-Key koder som beskrevet

Parameteren wParam av en tastetrykk-melding inneholder virtual-key koden for nøkkelen som ble trykkes og slippes. En vindusprosedyre behandler eller ignorerer en tastetrykk-melding, avhengig av verdien av virtual-key-kode.

En typisk vindusprosedyre behandler bare en undergruppe av tastetrykk-meldinger den mottar, og ignorerer resten. For eksempel kan en vindusprosedyre behandles bare WM_KEYDOWN tastetrykk meldinger, og bare de som inneholder virtual-key koder for bevegelse markørknappene, SKIFT-tastene (også kalt kontrolltastene) og funksjonstastene. En typisk vindusprosedyre behandler ikke tastetrykk meldinger fra blokkannulleringstegn keys. I stedet bruker TranslateMessage -funksjonen til å konvertere meldingen til tegn meldinger. Hvis du vil ha mer informasjon om TranslateMessage og tegn meldinger, se Tegn meldinger.

Index