WM_GETHOTKEY

Et program sender en WM_GETHOTKEY-meldingen for å fastslå hurtigtasten som er knyttet til et vindu.

WM_GETHOTKEY wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er virtuelle nøkkel koden og modifikatorer for hurtigtasten eller NULL hvis ingen hurtigtast er knyttet til vinduet. Virtual-key-koden er i low byte av verdien som returneres, og modifikatorer er i high byte. Modifiseringen kan være en kombinasjon av følgende flagg.

Verdi Betydning
HOTKEYF_ALT ALT-tasten
HOTKEYF_CONTROL CTRL-tasten
HOTKEYF_EXT Utvidet nøkkel
HOTKEYF_SHIFT Skift-tasten

Merknader

Disse het keys er relatert til hurtigtaster som er angitt av RegisterHotKey -funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input meldinger, RegisterHotKey, WM_SETHOTKEY

Index