Tastetrykk-meldinger

Hvis du trykker en viktigste resultatene i en WM_KEYDOWN eller WM_SYSKEYDOWN melding blir plassert i tråd meldingskøen tilknyttet vindu som har fokus på tastaturet. Frigir en viktigste resultatene i en WM_KEYUP eller WM_SYSKEYUP melding blir plassert i køen.

Nøkkel opp- og ned-tasten meldinger vanligvis oppstår i par, men hvis brukeren holder nede tasten lenge nok til å starte på tastaturet automatisk gjenta-funksjonen, genererer systemet en rekke WM_KEYDOWN eller WM_SYSKEYDOWN meldinger i en rad. Deretter genereres en enkelt WM_KEYUP eller WM_SYSKEYUP-melding når brukeren slipper nøkkelen.