GetKeyboardLayoutName

Funksjonen GetKeyboardLayoutName henter navnet på det aktive tastaturoppsettet.

BOOL GetKeyboardLayoutName) LPTSTR  pwszKLID / / peker til bufferen for navn på kolonneoppsett);
 

Parametere

pwszKLID
Pekeren til bufferen av på minst KL_NAMELENGTH-tegn som skal motta navnet på tastaturoppsettet, inkludert NULL terminator. Dette vil være en kopi av strengen som er tildelt til funksjonen LoadKeyboardLayout , med mindre oppsett ressurserstatting fant sted.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Windows NT: GetKeyboardLayoutName mottar navnet på det aktive tastaturoppsettet for systemet.

Windows 95: GetKeyboardLayoutName mottar navnet på det aktive tastaturoppsettet for kallende tråden.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input funksjoner, ActivateKeyboardLayout, LoadKeyboardLayout, UnloadKeyboardLayout

Index