Ikke-systemtilbydere tegn meldinger

En vindusprosedyre kan motta meldinger, fire forskjellige tegn, inkludert WM_CHAR, WM_DEADCHAR, WM_SYSCHARog WM_SYSDEADCHAR. Funksjonen TranslateMessage genererer en melding WM_CHAR- eller WM_DEADCHAR når den behandler en WM_KEYDOWN -melding. På samme måte, den genererer en WM_SYSCHAR- eller WM_SYSDEADCHAR-melding når den behandler en WM_SYSKEYDOWN -melding.

Et program som behandler inndata fra tastaturet vanligvis ignorerer alle bortsett fra WM_CHAR meldingen, sender noen andre meldinger til DefWindowProc -funksjonen. Systemet bruker WM_SYSCHAR og WM_SYSDEADCHAR-meldinger til å implementere Menyhuskekoder.

Parameteren wParam av alle tegn meldinger inneholder tegnkoden til tegnet nøkkelen som ble brukt. Verdien av tegnkoden, avhenger av vindusklasse i vinduet som mottar meldingen. Hvis Unicode-versjon av funksjonen RegisterClass ble brukt til å registrere Vindusklassen, gir Unicode-tegn til alle vinduer i den aktuelle klassen i systemet. Ellers gir systemet ASCII-tegnkoder. Hvis du vil ha mer informasjon, se Unicode og tegnsett.

Innholdet i lParam -parameteren i en tegn-melding er identisk med innholdet i lParam -parameteren for nøkkel-ned meldingen som ble oversatt til å produsere tegn meldingen. Ha, kan du se Tastetrykk meldingsflagg.

Index