UnregisterHotKey

Funksjonen UnregisterHotKey frigjør en hurtigtast som er tidligere registrert av kallende tråden.

BOOL UnregisterHotKey) HWND  hWnd, / / vinduet som er knyttet til hurtigtastIntID / / identifikator for hurtigtast);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet knyttet til varm nøkkelen blir frigjort. Denne parameteren bør være NULL hvis hurtigtasten ikke er knyttet til et vindu.
id
Angir identifikatoren til varm nøkkelen blir frigjort.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input funksjoner, RegisterHotKey, WM_HOTKEY

Index