SetKeyboardState

Funksjonen SetKeyboardState overfører en 256-byte-matrise av tastatur viktige stater til kallende Trådens tilstand for tastaturinndata tabell. Dette er den samme tabellen tilgang til funksjonene GetKeyboardState og GetKeyState . Endringer i denne tabellen påvirker ikke tastaturinndata til andre alle tråd.

BOOL SetKeyboardState) LPBYTE  lpKeyState / / matrise med virtual-key koder);
 

Parametere

lpKeyState
Pekeren til en 256-byte-matrise som inneholder tastatur viktige stater.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Fordi funksjonen SetKeyboardState endrer inndata delstaten kallende tråden og ikke globale inndata tilstanden til systemet, kan ikke et program bruke SetKeyboardState til å angi NumLock, CapsLock eller rulle Lås indikatorlamper på tastaturet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Tastatur Input oversikt, tastatur Input funksjoner, GetAsyncKeyState, GetKeyboardState, GetKeyState, MapVirtualKey

Index