Tastatur Input-modell

Systemet gir enhetsuavhengig tastaturstøtte til programmer ved å installere en enhetsdriver for tastaturet passer for gjeldende tastaturet. Systemet gir Tastaturstøtte for språkuavhengig ved hjelp av språkspesifikke tastaturoppsettet valgt av brukeren eller programmet. Driveren for tastaturet mottar skanning koder fra tastaturet, som sendes til tastaturoppsettet der de er oversatt til meldinger og postert til de aktuelle vinduene i programmet.

Tilordnet hver nøkkel opp på en tastatur er en unik verdi som kalles en skanne koden, en enhetsavhengig identifikator for på-tasten på tastaturet. Et tastatur, genererer to skanning koder når brukeren skriver inn en nøkkel – en når brukeren trykker på-tasten, og en annen når brukeren slipper nøkkelen.

Driveren for tastatur tolker en skanning kode og oversetter (kart) det til en virtuell-nøkkel koden, en enhetsuavhengig-verdien som er definert av systemet som identifiserer formålet med en nøkkel. Etter å oversette en skanning kode, oppretter tastaturoppsettet en melding som inneholder koden skanning, virtual-key-koden og annen informasjon om tastetrykket, og plasserer deretter meldingen i meldingskøen systemet. Systemet meldingen fjernes fra meldingskøen systemet og legger det i meldingskøen av aktuelle tråden. Omsider trådens meldingsløkke meldingen fjernes og sender den til riktig vinduet fremgangsmåten for behandling. Figuren nedenfor illustrerer tastatur input modellen.

Index