Tastatur Input strukturer

Følgende struktur som brukes til å motta og behandle inndata fra tastaturet.

INNDATA

Index