Tastatur akseleratorfunksjoner

Følgende funksjoner brukes med akseleratorer.

CopyAcceleratorTable
CreateAcceleratorTable
DestroyAcceleratorTable
LoadAccelerators
TranslateAccelerator

Index