Ødelegge tabellen Accelerator

Før et program lukkes, må det ødelegge accelerator-tabeller som er opprettet under kjøring. Du kan ødelegge en Web Slice-tabell og fjerne den fra minnet ved å sende tabellens håndtak til DestroyAcceleratorTable -funksjonen.

Index