Behandler WM_COMMAND-meldinger

Når det brukes et hurtigvalg, vinduet som er angitt i TranslateAccelerator -funksjonen, mottar du en melding for WM_COMMAND eller WM_SYSCOMMAND . Signifikante ordet for parameteren wParam inneholder IDen for akseleratoren. Vinduet prosedyren undersøker identifikatoren til å finne kilden WM_COMMAND meldingen og prosessen meldingen tilsvarende.

Hvis et hurtigvalg tilsvarer et menyelement i programmet, er vanligvis akseleratoren og et menyelement tilordnet samme identifikator. Hvis du trenger å vite om en gitt WM_COMMAND-melding ble generert ved et hurtigvalg eller ved et menyelement, kan du undersøke signifikante ordet for parameteren wParam . Hvis et hurtigvalg generert meldingen, er signifikante ordet 1; Hvis et menyelement generert meldingen, er signifikante ordet 0.

Index