Laster inn ressursen Accelerator-tabell

Et program laster inn en Web Slice-tabellen ressurs ved å kalle LoadAccelerators -funksjonen og angi Forekomstreferanse til programmet der kjørbare fil inneholder ressursen og navnet eller identifikator for ressursen. LoadAccelerators i minnet, laster den angitte hurtigtasten-tabellen og returnerer håndtaket til tabellen accelerator.

Et program kan laste en Web Slice-tabellen ressurs når som helst. Vanligvis, laster en enkelttrådet programmet sin accelerator-tabellen før du skriver inn sin hovedmeldingsløkke. Et program som bruker flere tråder vanligvis laster accelerator-tabellen ressurs for en tråd før du skriver inn meldingsløkke for tråden. Et program eller en tråd kan også bruke flere accelerator tabeller, hver er tilknyttet et bestemt vindu i programmet. Et slikt program vil laste inn tabellen accelerator for vinduet hver gang brukeren aktivert vinduet. Hvis du vil ha mer informasjon om tråder, se prosesser og tråder.

Index