WM_PAINTICON

WM_PAINTICON-meldingen blir sendt til et minimert vindu når ikonet skal males, men bare hvis programmet er skrevet for 16-biters Windows. Et vindu mottar denne meldingen bare hvis en klasse-ikonet er definert for vinduet; Ellers, WM_PAINT sendes i stedet.

WM_PAINTICON 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Et program skal returnere null hvis den behandler denne meldingen.

Merknader

Funksjonen DefWindowProc trekker klasse-ikonet. For kompatibilitet med 16-biters Windows er wParam sann. Denne verdien har imidlertid ingen betydning.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over ikoner, ikonet meldinger, DefWindowProc, WM_ICONERASEBKGND, WM_PAINT

Index