ICONMETRICS

ICONMETRICS -strukturen inneholder skalerbar beregninger knyttet til ikoner. Denne strukturen er brukt med den SystemParametersInfo -funksjonen når handlingen SPI_GETICONMETRICS eller SPI_SETICONMETRICS er angitt.

 typeDef struct tagICONMETRICS {UINT cbSize; 
    Int iHorzSpacing; 
    Int iVertSpacing; 
    Int iTitleWrap; 
    LOGFONT lfFont; 
} ICONMETRICS, LANGT * LPICONMETRICS 

 

Medlemmer

cbSize
Angir størrelsen på strukturen, i byte.
iHorzSpacing og iVertSpacing
Vannrette og loddrette avstanden, i piksler, for hver ordnet ikonet.
iTitleWrap
Tittel-innpakning flagg. Hvis dette medlemmet er ikke-null, brytes ikontitler til en ny linje. Hvis dette medlemmet er null, titler ikke brytes.
lfFont
Angir skriften som skal brukes for ikontitler.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.5 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Unicode:Definert som Unicode- og ANSI-strukturer.

Se også

Oversikt over ikoner, ikonet strukturer, SystemParametersInfo

Index