Ikonet meldinger

Følgende meldinger brukes med ikoner.

WM_ERASEBKGND
WM_ICONERASEBKGND
WM_PAINTICON

Index