Endre skriften som brukes ved en redigeringskontroll

Et program kan endre skriften som en redigeringskontroll bruker ved å sende meldingen WM_SETFONT . De fleste programmer gjør dette under behandling av WM_INITDIALOG -melding. Endrer skriften, endres ikke størrelsen på redigeringskontrollen; programmer som sender WM_SETFONT meldingen må kanskje hente skriftmål for teksten og beregne størrelsen på edit-kontrollen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om skrifttypene og, se skrifter og tekst.

Index