Skrivebeskytte en tekstbuffer

For hver redigeringskontroll, systemet opprettholder et skrivebeskyttet flagg som angir om kontrollen tekst er lese-og skrivetilgang (standard) eller skrivebeskyttet. Et program kan angi lese-og skrivetilgang eller kun-les flagg for teksten ved sende en EM_SETREADONLY melding for kontrollen. For avgjre om en redigeringskontroll, er skrivebeskyttet, kan et program kaller funksjonen GetWindowLong ved hjelp av GWL_STYLE-konstant. EM_SETREADONLY meldingen gjelder for begge redigeringskontroller med n linje og flere linjer.

Index