EM_GETWORDBREAKPROC

Et program sender en EM_GETWORDBREAKPROC-melding til en redigeringskontroll til å hente adressen til den gjeldende word wrap-funksjonen.

EM_GETWORDBREAKPROC wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Verdien som returneres, angir adressen til funksjonen programdefinert word wrap. Returverdien er NULL hvis ingen word wrap-funksjon finnes.

Merknader

En funksjon for ord-vikle skanner en tekstbuffer for som inneholder tekst som skal sendes til skjermen, på jakt etter det første ordet som ikke får plass på linjen for gjeldende visning. Funksjonen for ord-vikle plasserer dette ordet i begynnelsen av neste linje på skjermen. En funksjon for ord-vikle definerer punktet der systemet bør bryte en tekstlinje for redigeringskontroller for flere linjer, vanligvis på et mellomromstegn som skiller to ord.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EditWordBreakProc, EM_FMTLINES, EM_SETWORDBREAKPROC

Index