Hente poeng og tegn

Et program kan bestemme hvilke tegn som er nærmest det angitte punktet i en redigeringskontroll ved å sende meldingen EM_CHARFROMPOS . Meldingen returnerer tegnet indeksen og linje indeksen for tegnet nærmeste punktet. På samme måte kan et program fastslå klient-koordinatene til det angitte tegnet i en redigeringskontroll ved å sende meldingen EM_POSFROMCHAR . Programmet angir indeksen for et tegn og melding returnerer x- og y-koordinatene for det øvre venstre hjørnet av tegnet.

Index