EN_UPDATE

Varslingsmelding EN_UPDATE sendes når en redigeringskontroll er i ferd med å vise endrede teksten. Denne varslingsmelding sendes når kontrollen har formatert teksten, men før det viser teksten. Dette gjør det mulig å endre størrelsen på redigeringsvinduet-kontrollen, om nødvendig. Det overordnede vinduet i redigeringskontrollen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

EN_UPDATE idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / identifikator for Rediger kontroll hwndEditCtrl = (HWND) lParam;      / / håndtere av redigeringskontroll 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EN_CHANGE, WM_COMMAND

Index