Klipp ut, Kopier, Lim inn, og klart operasjoner

Win32 API gir fire meldinger for tekst som flyttes mellom en redigeringskontroll og utklippstavlen. Den WM_COPY meldingen kopierer det merkede området (Hvis noen) fra en redigeringskontroll til utklippstavlen uten å slette den fra redigeringskontrollen. Den WM_CUT meldingen sletter det merkede området, hvis noen, i redigeringskontrollen og kopierer den slettede teksten til utklippstavlen. Den WM_CLEAR meldingen sletter det merkede området (Hvis noen) fra en redigeringskontroll, men ikke kopiere den til utklippstavlen (med mindre brukeren trykket SKIFT). Den WM_PASTE meldingen kopierer tekst fra utklippstavlen inn i en redigeringskontroll ved innsettingspunktet. Disse fire meldinger gjelder begge redigeringskontroller med én linje og flere linjer.

Med Windows NT versjon 4.0 eller senere inkluderer en redigeringskontroll en innebygd i sammenheng meny som gjør det enkelt for brukeren å flytte tekst mellom redigeringskontrollen og utklippstavlen. På hurtigmenyen som vises når brukeren klikker du kontrollen med høyre museknapp. Menyelementer på hurtigmenyen inkludere Angre Klipp ut, Kopier, Lim inn, sletteog Merk alle.

Index