EN_VSCROLL

Varslingsmelding EN_VSCROLL sendes når brukeren klikker en redigeringskontroll loddrett rullefelt. Det overordnede vinduet i redigeringskontrollen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-meldingen. Det overordnede vinduet varsles før skjermen blir oppdatert.

EN_VSCROLL idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / identifikator for Rediger kontroll hwndEditCtrl = (HWND) lParam;      / / håndtere av redigeringskontroll 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EN_HSCROLL, WM_COMMAND