EM_LINESCROLL

Et program sender en EM_LINESCROLL melding rulle teksten loddrett eller vannrett i en Samkjp redigeringskontroll.

EM_LINESCROLL wParam = (WPARAM) cxScroll; / / tegn du vil rulle vannrett lParam = (LPARAM) cyScroll; / / linjer bla vertikalt 

 

Parametere

cxScroll
Verdien av wParam. Angir hvor mange tegn du vil rulle vannrett.
cyScroll
Verdien av lParam. Angir hvor mange linjer bla vertikalt.

Returverdier

Hvis meldingen er sendt til en flere linjer redigeringskontroll, er returverdien TRUE; Hvis meldingen er sendt til en redigeringskontroll for n linje, er verdien som returneres USANN.

Merknader

Redigeringskontrollen bla ikke vertikalt forbi den siste linjen i teksten i redigeringskontrollen. Hvis den gjeldende linjen pluss antall linjer som er angitt av parameteren cyScroll overskrider antall linjer i redigeringskontrollen, er verdien justert slik at den siste linjen i redigeringskontrollen er bladd til toppen av vinduet redigeringskontroll.

EM_LINESCROLL-meldingen kan brukes til rulle vannrett forbi det siste tegnet av en hvilken som helst linje.

Hurtiginformasjon

nbsp;Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se ogs

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger

Index