Tekstbuffer

Systemet lagrer Rediger kontroll tekst i en buffer og kopierer den til kontrollen, etter behov. Følgende emner diskutere hvordan systemet tildeler og initialiserer bufferen og endrer egenskapene.

Index