EM_LINEINDEX

Et program sender en EM_LINEINDEX-melding til å hente tegn indeksen for en linje i et flerlinjet edit-kontrollen. Tegnet indeksen er antallet tegn fra begynnelsen av redigeringskontrollen den angitte linjen.

EM_LINEINDEX wParam = (WPARAM) linje; / / linje nummer lParam = 0;             / / brukt; må være null 

 

Parametere

linje
Verdien av wParam. Angir linjenummeret nullbasert. Verdien –1 angir gjeldende linjenummer (linjen som inneholder cirkumflekstegnet).

Returverdier

Returverdien er tegnet indeksen for linjen som er angitt i parameteren linje , eller det er-1 Hvis det angitte linjenummeret som er større enn antall linjer i redigeringskontrollen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_LINEFROMCHAR

Index