EM_SCROLLCARET

Et program sender en EM_SCROLLCARET melding å rulle cirkumflekstegnet inn visningen i en redigeringskontroll.

EM_SCROLLCARET wParam = 0;    / / brukes ikke nå; reservert for fremtidig bruk; må være null lParam = 0;    / / brukes ikke nå; reservert for fremtidig bruk;  må være null 

 

Parametere

wParam
Denne parameteren er ikke i bruk. Det er reservert for fremtidig bruk. Det bør settes til null.
lParam
Denne parameteren er ikke i bruk. Det er reservert for fremtidig bruk. Det bør settes til null.

Returverdier

Returverdien er ikke-null Hvis meldingen sendes til en redigeringskontroll.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_SETSEL

Index