EM_SETMODIFY

Et program sender en EM_SETMODIFY-melding for å angi eller fjerne Modifikasjon flagg for en redigeringskontroll. Modifikasjon flagget angir om teksten i redigeringskontrollen er endret. Det settes automatisk hver gang brukeren endrer teksten. En EM_GETMODIFY-meldingen kan sendes til å hente verdien av endring-flagg.

EM_SETMODIFY wParam = (WPARAM) (UINT) fModified;  / / Modifikasjon flagge lParam = 0;              / / brukt; må være null 

 

Parametere

fModified
Verdien av wParam. Angir den nye verdien for endring-flagget. Verdien TRUE angir at teksten er endret, og verdien FALSE angir at det ikke er blitt endret.

Returverdier

Denne meldingen returnerer ikke en verdi.

Merknader

I en rich edit-kontrollen vil objekter opprettet uten REO_DYNAMICSIZE-flagg låse i deres soner når endre-flagget er satt til FALSE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EM_GETMODIFY, REOBJECT

Index