Initialisering av en tekstbuffer

Et program kan initialisere eller initialisere en redigeringskontroll tekstbuffer p nytt ved kalle SetDlgItemText -funksjonen. Et program kan hente innholdet i en tekstbuffer med ved kalle GetDlgItemText -funksjonen.

Index