Håndtering av tekstbryting

Et program kan bruke word wrap funksjoner med redigeringskontroller for flere linjer for å finne ordet eller word-fragment som skal være pakket til neste linje. Ved hjelp av standard word wrap-funksjonen som tilbys av systemet, ender linjer alltid på mellomrommene mellom ord. Et program kan angi sin egen word wrap-funksjon ved å forsyne en EditWordBreakProc word wrap-funksjon, og sende en redigeringskontroll en EM_SETWORDBREAKPROC -melding. Et program kan hente adressen til den gjeldende word wrap funksjonen ved å sende kontrollen EM_GETWORDBREAKPROC post.

Et program kan direkte redigeringskontroll for en flere linjer hvis du vil legge til eller fjerne et mykt linjeskift (to linjeskift og linjemating en) automatisk på slutten av linjer for tekstbryting. Et program kan slå denne funksjonen av eller på ved å sende redigeringskontrollen EM_FMTLINES post. Denne meldingen gjelder bare for redigeringskontroller for flere linjer, og påvirker ikke en linje som slutter med et hardt linjeskift (en vognretur og et linjeskift angitt av brukeren).

Index