EN_CHANGE

Varslingsmelding EN_CHANGE sendes når brukeren har tatt en handling som kan ha endret tekst i en redigeringskontroll. I motsetning til varslingsmelding EN_UPDATE sendes denne varslingsmelding når systemet oppdaterer skjermen. Det overordnede vinduet i redigeringskontrollen mottar denne varslingsmelding gjennom WM_COMMAND-melding.

EN_CHANGE idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / identifikator for Rediger kontroll hwndEditCtrl = (HWND) lParam;      / / håndtere av redigeringskontroll 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, redigere kontrollmeldinger, EN_UPDATE, WM_COMMAND

Index