Dialogboksen boksen skrifter

Systemet tegner all tekst i en dialogboks med systemskrift som standard. Et program kan direkte systemet til å bruke en annen skrift ved å angi DS_SETFONT-stil for dialogboksen, og angi et punkt størrelse og skriftsnitt navn. Selv om en dialog boks mal kan angi en skrift, bruker systemet alltid systemskriften for tittelen og menyer i dialogboksen; DS_SETFONT-stil endres ikke dette.

Når det er angitt DS_SETFONT-stil, sender systemet en melding i WM_SETFONT i dialogboksen boksen prosedyren og til hver kontroll som oppretter kontrollen. Dialogboksen boksen fremgangsmåten er ansvarlig for lagring av skrift håndtaket ble sendt med WM_SETFONT meldingen og velge håndtaket i Vis enheten sammenheng når den skriver tekst til vinduet. Forhåndsdefinerte kontroller gjør dette som standard.

Når stilen DS_SETFONT er gitt, bruker systemet den gjennomsnittlige Tegnbredden på skriften for å beregne posisjonen og dimensjoner i dialogboksen. Hvis ikke, det bruker gjennomsnittlig Tegnbredden på systemskriften.

Index