WM_COMMAND meldingen

En kontroll kan sende en WM_COMMAND melding i dialogboksen boksen prosedyren når brukeren utfører en handling i kontrollen. Disse meldingene, kalt varselmeldinger, informere prosedyren av brukerinndata og tillater det å utføre riktig svar.

Alle forhåndsdefinerte kontroller, unntatt statiske kontroller, sende varselmeldinger for valgte brukerhandlinger. For eksempel sender en trykknapp varslingsmelding BN_CLICKED når brukeren velger knappen. I alle tilfeller signifikante ordet for parameteren wParam inneholder kontroll-IDen, signifikante ordet av wParam viser meldingskoden og lParam -parameteren inneholder vinduet kontrollhåndtaket.

Dialogboksen boksen prosedyre bør overvåke og behandle varselmeldinger. Spesielt må prosedyren behandle meldinger som har IDOK eller IDCANCEL-IDer; disse meldingene representerer en forespørsel fra brukeren om å lukke dialogboksen. Prosedyren skal lukke dialogboksen ved hjelp av funksjonen EndDialog for sperrende dialogbokser og DestroyWindow funksjonen for ikke-sperrende dialogbokser.

Systemet sender også WM_COMMAND meldinger i dialogboksen boksen prosedyren hvis dialogboksen har en meny, for eksempel System-menyen og brukeren velger en kommando. Spesielt, sender systemet en WM_COMMAND-melding med wParam -parameteren angitt til IDCANCEL når brukeren velger kommandoen Lukk i dialogboksens System-menyen. Meldingen er nesten identisk med varslingsmelding som er sendt av Avbryt-knappen, og bør behandles på nøyaktig samme måte.

Index