Lister, kombinasjonsbokser og katalogen leiligheter

Noen dialogbokser viser lister over navn der brukeren kan velge ett eller flere navn. Hvis du vil vise en liste over filnavn, for eksempel bruker en dialogboks vanligvis en liste og funksjonene DlgDirList og DlgDirSelectEx . Funksjonen DlgDirList fyller automatisk en liste med filnavn i gjeldende mappe. Funksjonen DlgDirSelect henter den valgte filnavnet fra listeboksen. Sammen, gir disse to funksjonene en praktisk måte for en dialogboks å vise en mappevisning slik at brukeren kan velge en fil uten å skrive inn navnet og plasseringen.

En dialogboks kan også bruke en kombinasjonsboks for å vise en liste over filnavn. Funksjonen DlgDirListComboBox fyller automatisk en listedelen av kombinasjonsboksen med filnavnene i gjeldende mappe. Funksjonen DlgDirSelectComboBoxEx henter en valgte filnavn fra listedelen.

Index