Markøren ødeleggelse

Du kan ødelegge markørreferanse og frigjøre minne markøren brukes ved å kalle DestroyCursor -funksjonen. Denne funksjonen har imidlertid ingen innvirkning på en delt markør. En delt markør er gyldig så lenge den ble lastet inn modulen blir værende i minnet. Følgende funksjoner skaffe en delt markør:

Når du ikke lenger trenger en markør som du opprettet ved hjelp av funksjonen CreateIconIndirect , bør du ødelegge markøren. Funksjonen DestroyIcon ødelegger markørreferanse og frigjør minne alle markøren brukes. Bruk denne funksjonen bare på markører som er opprettet med CreateIconIndirect.

Index