DestroyCursor

Funksjonen DestroyCursor ødelegger en markør, og frigjør alle minne markøren okkupert. Ikke bruk denne funksjonen for å ødelegge en delt markør.

BOOL DestroyCursor) HCURSOR  hCursor / / håndtere til markør å ødelegge);
 

Parametere

hCursor
Håndtere til at markøren skal ødelegges. Markøren må ikke er i bruk.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Funksjonen DestroyCursor ødelegger en udelt markøren. Ikke bruk denne funksjonen for å ødelegge en delt markør. En delt markør er gyldig så lenge den ble lastet inn modulen blir værende i minnet. Følgende funksjoner skaffe en delt markør:

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Markører oversikt, markøren funksjoner, CopyCursor, CopyImage, CreateCursor, LoadCursor, LoadCursorFromFile, LoadImage