Musen og markøren

Systemet gjenspeiler bevegelsene til musen ved å flytte markøren på skjermen tilsvarende. Når markøren beveger seg over ulike deler av windows eller i forskjellige vinduer, endrer systemet (eller et program) utseende på markøren. For eksempel når markøren krysser en vindusramme, endres systemet markøren til en pil med to spisser.

Hvis systemet ikke har en mus, viser systemet, og bare når brukeren velger visse systemkommandoer, for eksempel de som brukes til å endre størrelsen på eller flytte et vindu, flytter du markøren. Et program kan gi brukeren en metode for å vise og flytte markøren når en mus er ikke tilgjengelig, ved å bruke funksjonene markøren for å etterligne musen bevegelse. Gitt denne simuleringen-funksjonen, kan brukeren bruke piltastene til å flytte markøren.

Index