Skrive ut dialogboksen Oppsett

Du kan opprette og vise en dialogboks for Skriveroppsett ved å sette PD_PRINTSETUP-flagget i et kall til funksjonen PrintDlg . Imidlertid har blitt erstattet av dialogboksen for Utskriftsformat i dialogboksen Skriveroppsett og bør ikke brukes i nye programmer.

Flaggene nedenfor gjelder bare for dialogboksen Skriveroppsett:

Index