Tilpasse vanlige dialogbokser

Du kan bruke de vanlige dialogboksene i standard-skjemaet, eller du kan tilpasse dem. Fra brukerens perspektiv er sjef fordelen av den felles dialogboksen konsekvent utseende og funksjonalitet fra program til program. Derfor er det viktig at du tilpasse en felles dialogboksen bare når det er helt nødvendig for et program. Ellers, helhetlig utseende og enkel kodingen grenseflate går tapt. Aktuelle tilpasninger la være intakt så mange av de opprinnelige kontrollene som mulig. Øke størrelsen på dialogboksen eller legge til nye kontroller i området allerede tilgjengelig i dialogboksen er en passende tilpassing. Skjule opprinnelige kontroller eller endre ellers tiltenkte funksjonaliteten til de opprinnelige kontrollene er en mindre riktige tilpasning.

Denne delen tar for seg følgende metoder for å tilpasse en felles dialogboksen:

Index