Common Dialog-boksen-funksjoner

Følgende funksjoner brukes med vanlige dialogbokser.

ChooseColor
ChooseFont
CommDlgExtendedError
FinnTekst
GetFileTitle
GetOpenFileName
GetSaveFileName
PageSetupDlg
PrintDlg
PrintDlgEx
Fortløpande endringar

Fremgangsmåtene nedenfor programdefinert krok brukes med vanlige dialogbokser.

CCHookProc
CFHookProc
FRHookProc
OFNHookProc
OFNHookProcOldStyle
PagePaintHook
PageSetupHook
PrintHookProc
SetupHookProc

Index