IPrintDialogServices::GetCurrentDevMode

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

Et program ved hjelp av funksjonen PrintDlgEx kan kalle GetCurrentDevMode -metoden for å fylle en strukturen DEVMODE med informasjon om den valgte skriveren.

 () HRESULT GetCurrentDevMode LPDEVMODElpDevMode,UINT* pcbSize);
 

Parametere

lpDevMode
Pekeren til en buffer som mottar en DEVMODE -struktur som inneholder informasjon om den valgte skriveren.
pcbSize
Pekeren til en UINT -variabel. På inndata angir variabelen størrelsen, i byte, på bufferen som parameteren lpDevMode peker til. På en utdataene inneholder variabelen antall byte skrevet til lpDevMode.

Hvis størrelsen er null på innspill, funksjonen returnerer den nødvendige bufferstørrelsen (i byte) i pcbSize , og bruker ikke lpDevMode -buffer.

Returverdier

Hvis den er vellykket, er returverdien S_OK. Hvis ingen skriver er valgt, returverdien er S_OK, verdien som returneres i pcbSize er null, og lpDevMode -bufferen er uendret.

Hvis det oppstår en feil, er returverdien en COM-feilkode. Hvis du vil ha mer informasjon, se Feilhåndtering.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 5.0 eller senere.
Windows:Som ikke støttes.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, IPrintDialogServices, DEVMODE, PrintDlgEx

Index