CDM_GETFOLDERIDLIST

CDM_GETFOLDERIDLIST meldingen henter adressen til listen for element-ID svarer til mappen som en Explorer-stil, Åpne eller Lagresom vanlige dialogboksen har åpne. Dialogboksen må være opprettet med flagget OFN_EXPLORER; Hvis meldingen ikke mislykkes .

CDM_GETFOLDERIDLIST wParam = (WPARAM) cbmax; 
lParam = pidl (LPARAM) (LPVOID); 
 
/ / Tilsvarende makro int CommDlg_OpenSave_GetFolderIDList (hdlg, pidl, cbmax) 

 

Parametere

hdlg
Håndtak av felles boksen Dialogvindauget for å motta meldingen.
pidl
Pekeren til bufferen som mottar listen over vare-IDer.
cbmax
Størrelsen, i byte, på pidl bufferen.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien størrelsen, i byte, på listen over vare-IDer. Dette er enten antall byte som overføres til pidl bufferen, eller den påkrevde bufferstørrelsen Hvis bufferen er for liten.

Hvis det oppstår en feil, returverdien er mindre enn null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, felles dialogboksmeldinger, GetOpenFileName, GetSaveFileName, OPENFILENAME

Index