Skrift-dialogboksen initialisering flagg

Før du kaller ChooseFont, må flagg -medlem av strukturen for CHOOSEFONT angi CF_SCREENFONTS, CF_PRINTERFONTS eller CF_BOTH, for å angi om dialogboksen skal liste skjermskrifter, skriverskrifter, eller begge deler. Hvis du angir CF_PRINTERFONTS- eller CF_BOTH, må hDC -medlem av strukturen for CHOOSEFONT angi en referanse til en enhetskontekst for skriveren.

Du kan bruke flagg -medlem til å aktivere eller deaktivere noen av dialogbokskontrollene, og du kan bruke flagg -medlem sammen med andre CHOOSEFONT medlemmer for å kontrollere de opprinnelige verdiene for enkelte kontroller.

    Hvis du vil vise kontroller som lar brukeren velge gjennomstreking, understreking og fargealternativer
    Hvis du vil angi de opprinnelige verdiene for dialogbokskontrollene skrift, skriftstil, størrelse, gjennomstreking og understreking
    Initialisere skriftstil-kontrollen til et angitt stilnavn
    Hvis du vil vise bruk-knappen
    Hvis du vil vise Hjelp-knappen
    Hvis du vil begrense skriftene vises i dialogboksen
    Hvis du vil begrense skriftsnitt navnene, stiler, og velg størrelser som brukeren kan angi
    Hvis du vil begrense eller deaktivere kombinasjonsboksen skript

Index