CDN_TYPECHANGE

Varslingsmelding CDN_TYPECHANGE sendes en Explorer-stil Åpne dialogboksen eller Lagresom felles når brukeren velger en ny filtype fra filen typer kombinasjonsboksen. Bindingsprosedyren din OFNHookProc mottar denne meldingen i form av en WM_NOTIFY -melding .

CDN_TYPECHANGE lpon = lParam (LPOFNOTIFY) 

 

Parametere

lpon
Adressen til en OFNOTIFY struktur.

OFNOTIFY -strukturen inneholder en NMHDR struktur der koden medlem angir meldingskoden CDN_TYPECHANGE.

OFNOTIFY -strukturen inneholder også en peker til en OPENFILENAME struktur som har nFilterIndex medlem angir ett-baserte indeksen for Typefilter nylig valgte fil.

Returverdier

Returverdien er ignorert.

Merknader

Systemet denne meldingen sendes bare hvis dialogboksen ble opprettet ved hjelp av OFN_EXPLORER-verdien.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, felles dialogboksmeldinger, GetOpenFileName, GetSaveFileName, NMHDR, OFNHookProc, OFNOTIFY, OPENFILENAME, WM_NOTIFY

Index