IPrintDialogCallback::SelectionChange

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

Funksjonen PrintDlgEx kaller metoden EndringAvMerketOmråde når brukeren velger en annen skriver fra listen over installerte skrivere på siden generelleegenskapsarket Skriv ut .

HRESULT SelectionChange() 

Parametere

Ingen.

Returverdier

Returner S_OK for å hindre at funksjonen PrintDlgEx utfører sin standardhandlinger.

Returner S_FALSE for å tillate PrintDlgEx til å utføre sin standardhandlinger, som inkluderer justeringer til varene eksemplarerog Sorter Utskriftsområde.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 5.0 eller senere.
Windows:Som ikke støttes.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i commdlg.h.

Se også

Felles biblioteket dialogboksoversikt, IPrintDialogCallback, PrintDlgEx

Index